MENSE RECHTEN

De ambtshalve toetsing tombola

Datum: Haarlem, 04-09-2023

Auteur: Martijn Mense

De wet (zie artikel 6:230m lid 1 BW) bepaalt dat een handelaar bij een op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst verplicht is op duidelijke en begrijpelijke wijze bepaalde informatie aan de consument te verstrekken. Denk daarbij aan zoiets…

Cash is king

Datum: Haarlem, 21-07-2023

Auteur: Martijn Mense

Op de rechtenfaculteit ging eind jaren ’90 de witz rond dat het rondlopen met een weekendtas een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit opleverde (artikel 27 lid 1 Sv). Die opvatting heeft nooit algemene ingang gevonden. Anders is…

De relatieve rust van de raadkamer

Datum: Haarlem, 12-07-2023

Auteur: Martijn Mense

De beroepsprocedure in civiele zaken is in beginsel eenvoudig. De partij die het beroep instelt, krijgt één gelegenheid zijn bezwaren, die als grieven door het leven gaan, tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis naar voren te brengen. De wederpartij…

Modes in het recht

Datum: Haarlem, 16-02-2023

Auteur: Martijn Mense

Dat rechtspleging een cultuurproduct is, blijkt uit de slingerbeweging die in sommige leerstukken waar te nemen valt. Bepaalde vergrijpen, zoals moord of diefstal, worden al ongeveer zo lang het recht bestaat als misdaden beschouwd (zie bijvoorbeeld https://nl.wikisource.org/wiki/Codex_Hammurabi). Andere…